Akademik CV

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ                                    

ÖZGEÇMİŞ  

Adı Soyadı: Özlem Evliyaoğlu Bozkurt

Doğum Tarihi-Yeri: 1974-Ankara

Öğrenim Durumu: Profesör doktor

Yabancı Dil: İngilizce (ÜDS puanı:91.25)

İletişim e-posta adresi: dr.ozlemevliyaoglu@gmail.com

Telefon: 0 532 721 62 41

İş adresi: Tepe Prime İş Mrk. A Blok 3. Kat No:40 ANKARA

İş telefonu: 0 530 323 48 22

Web: www.ozlemevliyaoglu.com.tr

DereceBölüm/ProgramÜniversiteYıl
LisansTıp Fakültesi (İngilizce)Hacettepe Üniversitesi1992-1998
Tıpta Uzmanlık Kadın Hastalıkları ve DoğumSosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı SSK Ankara Doğum ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi1999-2004

Tıpta Uzmanlık Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: Uterus prolapsus olgularında round ligamentin bilgisayar destekli morfometrik analizi; Danışmanlar: Doç. Dr. Suat Dede, Prof. Dr. Ali Haberal

Tez yayın

O. Ozdegirmenci, Y. Karslıoglu, S. Dede, S. Karadeniz, A. Haberal, O. Gunhan, B. Celasun, “Smooth muscle fraction of the round ligament in women with pelvic organ prolapse: a computer based morphometric analysis”, International Urogynecology Journal and Pelvic Floor Dysfunction, 16(1):39-43, 2005.

Uluslararası Textbook atıfları

(A1-Tez Yayını Uluslararası Referans Kitaplarda atıf almıştır)

Williams Gynecology, Chapter 24, Pelvic organ prolapsus, p 537, 1st ed, 2008

Williams Obstetrics, Chapter 2, Maternal anatomy, p 25, 23th ed, 2010

Yayınlara Toplam Atıf Sayısı: 1017

H-index:17

İlgi Alanları: Genel Jinekoloji, Endoskopik Cerrahi, İnfertilite, Tüp Bebek

Görevler:

Görev UnvanıGörev YeriYıl
Uzman doktor Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi2005-2006
Uzman doktorAnkara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi2006-2011
Doçent doktorAnkara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi2011 -2013
ÜYTE kursiyeriAnkara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi IVF Kliniği (Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri eğitim sertifikasyon programı)2012
Eğitim görevlisiAnkara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekoloji Kliniği Sorumlusu2013-2017
Öğretim görevlisi Profesör doktorSağlık Bilimleri Üniversitesi ZTB SUAM (Jinekoloji 2 Kliniği Sorumlusu)2017-2018
Öğretim görevlisi Profesör doktorSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İdari Sorumlusu2018-2021

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

 1. Fedi Ercan, “Total abdominal histerektomi sonrası 6. ayda kadın cinsel yaşamı, over fonksiyonları ve rezidüel adnekslerin değerlendirmesi”, 2009 Danışmanlar: Dr. Özlem Özdeğirmenci, Prof. Dr. Ali Haberal
 2. Rahime Serap Alkan, “Anormal uterin kanaması olan ve olmayan hastalarda transvajinal ultrasonografi, salin infüzyon sonografi ve ofis histeroskopi sonuçlarının karşılaştırılması”, 2009 Danışmanlar: Dr. Özlem Özdeğirmenci, Doç.Dr.Berna Dilbaz
 3. Saadet Ünsal Boran, “Epizyotominin postpartum disparoni ve anal inkontinans gelişimi üzerine etkisi”, 2009 Danışmanlar: Dr. Özlem Özdeğirmenci, Doç.Dr.Salim Erkaya
 4. Sevilay Kılıçer, “Bakteriyel vajinosis tedavisinde oral ornidazol, lokal ornidazol, lokal ornidazol ile oral ornidazol birlikte, vitamin C vajinal tablet ve klindamisin vajinal kremin tedavi etkinliklerinin ve maliyetlerinin karşılaştırılması”, 2009 Danışmanlar: Dr. Özlem Özdeğirmenci, Prof. Dr. Ali Haberal
 5. Özlem Eldivan, “IVF planlanan hastaların vaginal ve endoservikal kültürlerinde Bakteriyel Vaginozis, Trichomonas Vaginalis, Neisseria Gonorrhea, Chlamydia Trachomatienfeksiyonlarının varlığının ve bu enfeksiyonların gebelik oranları üzerine etkisinin araştırılması”, 2009 Danışmanlar: Dr. Özlem Özdeğirmenci, Prof. Dr. Ali Haberal
 6. Serdinç Özdoğan, “In vitro fertilizasyon programına alınan zayıf yanıtlı olgularda fleksible antagonist ve mikrodoz flare- up protokollerinin karşılaştırılması”, 2012 Danışmanlar: Doç.Dr. Özlem Özdeğirmenci, Doç.Dr. Serdar Dilbaz
 7. Betül Kalkan Yılmaz, “Endometrial Polplerde serum ağır metal seviyeleri”, 2017 Danışman: Prof. Dr.Özlem Evliyaoğlu
 8. Büşra Körpe, “Abdominal ve Laparoskopik Histerektomi Olan Hastaların Preoperatif ve Postoperatif Yaşam Kalitelerinin ve Cinsel Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması”, 2018 Danışman: Prof. Dr.Özlem Evliyaoğlu
 9. Duygu Karaer Öztürk, “Endometriozis Olgularında D Vitamini Düzeylerinin Araştırılması”, 2018 Danışman: Prof. Dr.Özlem Evliyaoğlu

Etik Kurul Üyelikleri

Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yerel Etik Kurul Sekreteri (2005-2009)

Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurul Üyesi (2018-2019)

Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu (2020-halen)

Projelerde Yaptığı Görevler :

Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü “Doğum sonu bakım programı” sorumlu uzmanı, 2010

İdari Görevler :

Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Planlama Kurulu sekreteri ve asistan eğitimi sorumlu uzmanı (2006-2009)

Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekoloji, Endoskopik Cerrahi Üniteleri Birim sorumlusu (2015-2018)

Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ar-Ge sorumlusu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İdari Sorumlusu (2018-2020)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ankara Şubesi 2. Başkanı ve delegesi (2021-halen)

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ankara Şubesi Genel Sekreteri (2018-2021)

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği üyesi ve 2014-2015 Ankara delegesi

TSRM Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği

Ödüller :

Tıpta uzmanlık eğitimi başarı belgesi 2001-2002

Asistan eğitim programı teşekkür yazısı

Yerel Etik Kurul sekreterliği başarı belgesi 2009

Eğitim Planlama Kurulu sekreterliği başarı belgesi 2009

7. Ulusal Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Kongresi poster bildirisi 5. ödülü (2009) (E17)

8th Turkish-German Gynecology Congress, Sözel bildiri 2. Ödülü (2009) (B14)

Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik- Meslek Hizmet Teşekkür Ödülü

Dergilerde bilimsel görevler

 1. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi Editör Yardımcısı (2014-2017)
 2. Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology Section Editor (2014-halen)
 3. Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery Editör yardımcısı (2016-2020)

Uluslararası ve Ulusal Hakemli Dergilerdeki Danışmanlıklar

Tübitak / Dış Danışmanlık

The Journal of Maternal Fetal and Neonatal Medicine

European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology

Gynecological Endocrinology

International Journal of Gynecology and Obstetrics

Journal of Perinatal Medicine

Journal of Obstetrics and Gynaecology

Reproductive Health

BMC Pregnancy and Childbirth

Renal Failure

Archives of Gynecology and Obstetrics

The American Journal of the Medical Sciences

Journal of The Turkish German Gynecological Association

Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi

MN Gynecology Obstetrics&Reproductive Medicine (GORM)

Kongrelerdeki Bilimsel Görevler

Düzenlenen Kongreler

 1. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi-JW Marriott Otel, Kasım 2015 Düzenleme Kurulu Üyesi

Kongre ve Bilimsel Toplantılarda Görevler

 1. 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Sunum Oturumları, Oturum Başkanı, 24 Nisan 2009, Sheraton Ankara
 2. 7. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, LNG-IUS (Mirena) kontraseptif amaçla kullanımı, Konuşmacı, 22-25 Nisan 2011, Rixos Grand Hotel Ankara
 3. III. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, YÜT’de Tartışmalı Konular1, Oturum Başkanı, 5-9 Ekim 2011, Cornelia Diamond Resort Antalya
 4. 11. Geleneksel Zekai Tahir Burak Günleri, Kontrasepsiyon Paneli, Panelist, 27-30 Ekim 2011, Ottoman Palace Otel Antakya
 5. TJOD Ankara Şubesi Mayıs Toplantısı, Anormal Uterin Kanamada Medikal Tedavi Konuşmacı, 31.05.2012, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları E.A.H Konferans Salonu
 6. Her Yönüyle PCOS Kurs ve Sempozyumu, Polikistik over nedir? Polikistik over sendromu nedir? Güncel tanı kriterleri nelerdir? PCOS fenotipinin ekspresyonundaki değişiklikler, Konuşmacı, 24.02.2013, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr.Rıdvan Ege Hastanesi Ankara
 7. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 5.Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu Kongresi, Embryo transferinde kritik noktalar, Konuşmacı, 17.05.2013, Rixos Sungate Otel, Antalya
 8. IV. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, İnfertil kadında uterus ve tüplerin değerlendirme algoritması nasıl olmalı? Konuşmacı, 26.09.2013, Cornelia Diamond Resort, Belek, Antalya
 9. Bilimsel Makale Yazımı ve İstatistik Kursu, Oturum Başkanı, 15.02.2014, Zekai Tahir Burak EAH Konferans Salonu
 10. Acil Obstetrik Bakım Ebe/Hemşire Eğitimi, Eğitimci, 14.03.2014, Samsun
 11. İnfertil Olgulara Yaklaşım Kursu, Oturum Başkanı, 22.03.2014, Dr.Zekai Tahir Burak EAH Konferans Salonu
 12. Vajinal Histerektomi Kursu, Eğitmen, 23.03.2014, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr.Rıdvan Ege Hastanesi, Ankara
 13. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Klinisyen gözüyle embryo genetiği hakkında neler bilmeliyiz? Konuşmacı, 17.05.2014, Rixos Sungate Otel, Antalya
 14. Laparoskopi Çalıştayı, Total Laparoskopik Histerektomi ile ZTB deneyimi, Konuşmacı, 26.10.2014, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
 15. İnfertilite Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar, PCOS ve İnsülin direnci, Konuşmacı, 21.12.2014, CK Farabi Hotel, Ankara
 16. III. Teorik ve Pratik Uygulamalı Histeroskopi ve Laparoskopi Kursu, Oturum Başkanı ve Kurs Eğitmeni, 21.02.2015, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 50.Yıl Anfisi
 17. 12. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresinde, Anormal Uterin Kanamaya Yaklaşım, Konuşmacı, 07.05.2015, Karinna Otel, Uludağ-Bursa
 18. V. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Kongresi, Adolesan PCOS Yönetimi, Konuşmacı, 01.11.2015, Cornelia Diamond Resort, Belek, Antalya
 19. II. Vajinal Histerektomi Kursu, Eğitmen, 21.02.2016, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr.Rıdvan Ege Hastanesi Ankara
 20. 1. Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Akademisi, IUI Paneli, Panelist, 08.03.2016, Grand Yazıcı Otel Uludağ
 21. Ofis ve Operatif Histeroskopi Günleri, Oturum Başkanı ve Eğitmen, 12.03.2016, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr.Rıdvan Ege Hastanesi Ankara
 22. V. Teorik ve Pratik Uygulamalı Histeroskopi ve Laparoskopi Kursu, Oturum Başkanı 16.04.2016, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 23. PCOS’da Güncel Durum Sempozyumu, PKOS tanı kriterleri, prevalans ve fenotipler, Konuşmacı, 22.05.2016, Sheraton Ankara Hotel
 24. 7. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Östrojen dışı tedaviler ne kadar gerçek? Konuşmacı, 19.11.2016, Maxx Royal Hotel Belek Antalya
 25. 13. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, Ağrıda medikal tedavi seçeneklerinin birbirlerine üstünlükleri. Neye göre karar verelim? Konuşmacı, 04.03.2017, Grand Yazıcı Otel, Uludağ
 26. 6. Uluslararası Ürojinekoloji Kongresi, POP-Q Sınıflaması Konuşmacı, 6-8 Eylül 2018, Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü
 27. 8. Ulusal Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi, PCOS tanısı koymak Konuşmacı, 9 Kasım 2018, Titanik Belek Otel, Antalya
 28. 2. Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi, Over torsiyonlarına konservatif laparoskopik yaklaşım Konuşmacı, 16.02.1019, Wyndham Grand, Levent, İstanbul
 29. 3. Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi, Ektopik Gebelik Konuşmacı, 20.02.2020, Wyndham Grand, Levent, İstanbul

Sertifikalar

Laparoskopi Sertifikası

Aile Planlaması Sertifikası

Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi sertifikası

Klinik Araştırmalarda Biyoistatistik Uygulamaları Sertifikası

Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası

Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim (ÜYTE) Sertifikası

Etik Kurul Üyelerine ve Üye Adaylarına Yönelik Klinik Araştırmalar Eğitimi

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. O. Ozdegirmenci, Y. Karslıoglu, S. Dede, S. Karadeniz, A. Haberal, O. Gunhan, B. Celasun, “Smooth muscle fraction of the round ligament in women with pelvic organ prolapse: a computer based morphometric analysis”, International Urogynecology Journal and Pelvic Floor Dysfunction, 16(1):39-43, 2005.

A2. A. Haberal, F. Kayikcioglu, M. Gunes, M. Kaplan, O. Ozdegirmenci, “The effect of the levonorgestrel intrauterine system on uterine artery blood flow 1 year after insertion”, Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 27(3):316-319,  2006.

A3.  F. Kayikcioglu, M. Gunes, O. Ozdegirmenci, A. Haberal., “Effects of levonorgestrel-releasing intrauterine system on glucose and lipid metabolism: a 1-year follow-up study.”, Contraception , 73(5): 528-531,  2006.

A4. R.S. Karadeniz, O. Ozdegirmenci, M.M. Altay, A. Solaroglu, S. Dilbaz, N. Hizel, A. Haberal, “Helicobacter pylori seropositivity and stool antigen in patients with hyperemesis gravidarum.”, Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology, DOI 10.1155, ID 73073,  2006

A5. S. Koc, O. Ozdegirmenci, G. Tulunay, N. Ozgul, M.F. Kose, D.Bulbul, “Recurrent partial hydatidiform mole: a report of a patient with three consecutive molar pregnancies.”, International Journal of Gynecological Cancer, 16(2):940-943, 2006.

A6. S. Dilbaz, E. Caliskan, B. Dilbaz, O. Degirmenci, A. Haberal, “Predictors of methotrexate treatment failure in ectopic pregnancy.”, Journal of Reproductive Medicine, 51(2):87-93, 2006.

A7. O. Ozdegirmenci, F. Kayikcioglu, A. Haberal, A. Ozfuttu, “Krukenberg tumor mimicking pregnancy luteoma”, Gynecological Endocrinology, 23(8):482-485, 2007.

A8. U. Erdem, O. Ozdegirmenci, E. Sobaci, G. Sobaci, U. Göktolga, S. Dagli, “Dry eye in post-menopausal women using hormone replacement therapy”, Maturitas, 56(3): 257-262,  2007.

A9. M. Gunes, O. Erol, F. Kayikcioglu, O. Ozdegirmenci, O. Secilmis, A. Haberal, “Comparison of saline infusion sonography and histological findings in the evaluation of uterine cavity pathologies”, Archives of Gynecology and Obstetrics, 278(6):513-516, 2008.

A10. M. Gunes, O. Ozdegirmenci, F. Kayikcioglu, A. Haberal, M. Kaplan.”The effect of levonorgestrel intrauterine system on uterine myomas: a 1-year follow-up study”, Journal of Minimally Invasive Gynecology, 15(6): 735-738, 2008.

A11. O. Ozdegirmenci, F. Kayikcioglu, A. Haberal, “Prospective randomized study of marsupialization versus silver nitrate application in the management of Bartholin Gland Cysts and Abscesses.”, Journal of Minimally Invasive Gynecology, 16(2):149-152,  2009.

A12. O. Ozdegirmenci, S. Erkaya, S. Yalvac, B. Dilbaz, S. Altinbas, A. Haberal, “Does early repair of episiotomy decrease postpartum blood loss: a randomized clinical trial”, Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 23(4):308-310,  2010

A13. B. Dilbaz, O. Ozdegirmenci, E. Caliskan, S. Dilbaz, A. Haberal, “Effect of etonogestrel implant on serum lipids, liver function tests and hemoglobin levels”, Contraception, 81: 510-514, 2010

A14. ES Guvendag Guven, S. Dilbaz, S. Ceylaner, H. Acar, O. Cınar, O. Ozdegirmenci, D. Karcaaltıncaba, “An uncommon complementary isochromosome of 46 XY i(9)(p10) ,i(9)(q10) in an infertile oligoasthenoteratozoospermic man”, Fertil Steril, 95(1):290.e5-8, 2011

A15. O. Ozdegirmenci, F. Kayıkcıoglu, MA Akgul, M. Kaplan, M. Karcaaltıncaba, A. Haberal, M. Akyol, “Comparison of levonorgestrel intrauterine system versus hysterectomy on efficacy and quality of life in patients with adenomyosis”, Fertil Steril, 95(2):497-502, 2011

A16O. Ozdegirmenci, S. Dilbaz, O. Cınar, S. Aydın, G. Beydilli, L. Cakır, ES Guven, M. Akyol, A. Haberal, “Can serum oestradiol be a predictor of quality of oocytes and embryos, maturation of oocytes and pregnancy rate in ICSI cycles?”, Gynecol Endocrinol, 27(4):279-85, 2011

A17. O. Ozdegirmenci, T. Kucukozkan, E. Akdag, T. Topal, A. Haberal, H. Kayır, S. Oter, M. Akyol, T. Uzbay, “Effects of sildenafil and tadalafil on ischemia/reperfusion injury in fetal rat brain?”, Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 24(2):317-23, 2011

A18. S. Aydın, O. Cınar, B.Demir, C. Korkmaz, O. Ozdegirmenci, S. Dilbaz, U. Goktolga. Is pronuclear scoring a really good predictor for ICSI cycles? Gynecol Endocrinol, 27(10):742-7, 2011

A19O Ozdegirmenci, F Kayikcioglu, U Bozkurt, MA Akgul, A Haberal, “Comparison of the efficacy of three progestins in the treatment of simple endometrial hyperplasia without atypia”, Gynecologic and Obstetric Investigation, 72(1):10-14, 2011

A20. B. Demir, S. Dilbaz, O. Cınar, O. Ozdegirmenci, S. Dede, B. Dundar, U. Goktolga,“Estradiol supplementation in intracytoplasmic sperm injection cycles with thin endometrium”, Gynecol Endocrinol, 29(1):42-5, 2013

A21. Dede H, Dede FS, Ozdegirmenci O, Dilbaz B, Haberal A, “Analysis of uterine and ovarian arterial blood flow and ovarian hormone levels prior to and after hysteroscopic endometrial resection”, J Obstet Gynaecol, 33(1):77-8, 2013

A22. Guvendag Guven ES, Dilbaz S, Duraker R, Mentese A, Cinar O, Ozdegirmenci O “The effect of cabergoline on folicular microenviroment profile in patients with high risk of OHSS”, Gynecol Endocrinol, 29(8):749-53, 2013

A23. Uludağ EÜ, Gözükara IÖ, Kucur SK, Uluğ P, Özdeğirmenci Ö, Erkaya S, “Maternal magnesium level effect on preterm labor treatment”, J Matern Fetal Neonatal Med, 27(14):1449-53, 2014.

A24. Pabuccu R, Pabuccu EG, Gursoy AY, Caglar GS, Yilmaz MB, Ozdegirmenci O, “Improved cycle outcomes after laparoscopic ovarian diathermy in hyper-responder patients with previous ART failure”, Gynecol Endocrinol, 31:1-4, 2014 A25. Güvenir HA, Misirli G, Dilbaz S, Ozdegirmenci O, Demir B, Dilbaz B. Estimating the chance of success in IVF treatment using a ranking algorithm. Med Biol Eng Comput, 53(9):911-20, 2015

A26. Eda Gökdemir İ, Özdeğirmenci Ö, Elmas B, Sarikaya E, Tokmak A, Kazanci FH, Gök S, Erkaya S, Demircan K.. Evaluation of ADAMTS12, ADAMTS16, ADAMTS18 and IL-33 serum levels in pre-eclampsia. J Matern Fetal Neonatal Med, 18:1-6, 2015

A27. Tohma YA, Dilbaz B, Evliyaoğlu Ö, Çoşkun B, Çolak E, Dilbaz S. Is ultrasonographic evaluation essential for diagnosis of retained products of conception after surgical abortion? J Obstet Gynaecol Res, 42(5):489-95, 2016

A28. Kiseli M, Kayikcioglu F, Evliyaoglu O, Haberal A. Comparison of Therapeutic Efficacies of Norethisterone, Tranexamic Acid and Levonorgestrel-Releasing Intrauterine System for the Treatment of Heavy Menstrual Bleeding: A Randomized Controlled Study Gynecol Obstet Invest, 81(5):447-53, 2016

A29. Pabuccu, E. G., Pabuccu, R., Evliyaoglu Ozdegirmenci, O., Bostancı Durmus, A., Keskin, M. Combined progesterone (IM + V) versus vaginal progesterone for luteal support in cleavage-stage embryo transfer cycles of good prognosis patients. Gynecol Endocrinol, 32(5):366-9, 2016

A30. Çınar M, Aksoy RT, Güzel Aİ, Tokmak A, Yenicesu O, Sarıkaya E, Evliyaoğlu Ö. The association between clinical parameters and uterine fibroid size in patients who underwent abdominal myomectomy. J Exp Ther Oncol. 2016;11(3):195-198.

A31. Gökdemir İE, Evliyaoğlu Ö, Çoşkun B. The role of ADAMTS genes in preeclampsia. Turk J Obstet Gynecol. 2016;13(3):149-153

A32. Karakaya BK, Ozgu E, Kansu HC, Evliyaoglu O, Sarikaya E, Coskun B, Erkaya S. Evaluation of probably benign adnexal masses in postmenopausal women. Rev Bras Ginecol Obstet. 2017 Mar 27. doi: 10.1055/s-0037-1601454.

A33. Öksüzoğlu A, Özyer Ş, Yörük Ö, Aksoy RT, Yumuşak ÖH, Evliyaoğlu Ö. Adnexal lesions after hysterectomy: A retrospective observational study. J Turk Ger Gynecol Assoc. 2019;20(3):165-169

A34. Yorgancı A, Meydanlı MM, Kadıoğlu N, Taşkın S, Kayıkçıoğlu F, Altın D, Atasoy L, Haberal AN, Kınay T, Akgül MA, Tapısız ÖL, Evliyaoğlu Ö, Tekin ÖM, Fırat Ortaç U, Ayhan A. Incidence and outcome of occult uterine sarcoma: A multi-centre study of 18604 operations performed for presumed uterine leiomyoma. J Gynecol Obstet Hum Reprod. 2019:101631. doi: 10.1016/j.jogoh.2019.101631

A35. Kansu-Celik H, Evliyaoglu O, Karakaya BK, Tarlan N, Ozel S, Engin-Ustun Y. Two cases of acute urinary retention caused by large cervical leiomyoma with review of literature. J Exp Ther Oncol. 2019 Jan;13(1):41-43

A36. Coskun B, Özgü B, Karakaya B, Coskun B, Kinci MF, Çolak E, Evliyaoğlu Ö.Is presence time of dermoid cysts a risk factor for malignancy potential in advanced age?. Int J Gerontology

A37. Yılmaz BK, Evliyaoğlu Ö, Yorgancı A, Özyer Ş, Üstün YE. Serum concentrations of heavy metals in women with endometrial polyps. J Obstet Gynaecol. 2020;40(4):541-545

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :

B1. B. Dilbaz, E. Caliskan, Z. Kahyaoglu, Z. Benli, O. Ozdegirmenci, V. Kurtaran, A. Haberal, 3rd Congress of Reproductive Health and Family Planning kongresi dahilinde “3rd Congress of Reproductive Health and Family Planning, Abstract book” bildiri kitapçığındaki “The effect of family planning on initiation and continuation of a family planning method”, 180-181 pp., Ankara, Nisan 2003

B2. F.S. Dede, O. Ozdegirmenci, B. Dilbaz, H. Dede, A. Haberal, 20th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology kongresi dahilinde “Human Reproduction Vol 19, suppl 1 Abstracts Book” bildiri kitapçığındaki “Analysis of uterine and ovarian arterial blood flow and ovarian hormone levels prior to and after hysteroscopic endometrial resection”, i207 pp., Germany, June 2004

B3. S. Dilbaz, E. Caliskan, B. Dilbaz, S. Ozeren, O. Ozdegirmenci, A. Haberal., 20th Annual Meeting of ESHRE kongresi dahilinde “Human Reproduction 19; Suppl. 1” bildiri kitapçığındaki “Predictors of metotrexate treatment failure in ectopic pregnancy.”, i65 pp., Germany, June 2004

B4. R.S. Karadeniz, M. M Altay, O. Ozdegirmenci, A. Solaroglu, S. Dilbaz, N. Hızel, A. Haberal, 8th Congress of the European Society of Contraception kongresi dahilinde “The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, vol 9, suppl. 1” bildiri kitapçığındaki “Helicobacter pylori seropositivity and stool antigen in patients with hyperemesis gravidarum”, 157 pp., Edinburgh, June 2004

B5. B. Dilbaz, O. Ozdegirmenci, E. Caliskan, S.Dilbaz, H. Tevrizci, A. Haberal, The 8th congress of the European Society of Contraception kongresi dahilinde “The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, vol 9, suppl 1” bildiri kitapçığındaki “Effect of Implanon on lumbar bone mineral density”, 90 pp., Edinburgh, June 2004

B6. B. Dilbaz, O. Ozdegirmenci, E. Caliskan, S. Dilbaz, S. Gungor, A. Haberal., 8th Congress of the European Society of Contraception. kongresi dahilinde “Eur J Contr Reprod Health Care, vol 9, suppl. 1” bildiri kitapçığındaki “Effect of Implanon on serum lipids, liver function tests and hemoglobin levels.”, 90 pp., Edinburgh, June 2004

B7. B. Dilbaz, D.Ş Özdemir, Ö. Özdeğirmenci, E.E Kovalak, S. Dede, S. Oral, A. Ertem, A.R Doğan, A. Haberal., XI. Tivak &. I. Turkish-French Congress of Reproductive Medicine & Infertility kongresi dahilinde “XI. Tivak &. I. Turkish-French Congress of Reproductive Medicine & Infertility, Abstract Book” bildiri kitapçığındaki “The treatment results of adnexal masses via laparoscopy”, 40 pp., Ankara, October 2004

B8. S. Karadeniz, A. Solaroğlu, M. Altay, Ö. Özdeğirmenci, O. Gelişen, A. Haberal. XI. Tivak I. Türk-Fransız Üreme Tıbbı ve İnfertilite Kongresi, Ankara, 01-03 Ekim 2004., XI. Tivak & I. Turkish – French Congress of Reproductive Medicine& Infertility kongresi dahilinde “XI. Tivak & I. Turkish – French Congress of Reproductive Medicine& Infertility, Abstract Book” bildiri kitapçığındaki “Parazitik Omental Müsinöz Kistadenom:olgu sunumu.”, 29 pp., Ankara, Ekim 2004

B9. O. Ozdegirmenci, F.S. Dede, A. Haberal, Y. Karslioglu, S. Karadeniz, O. Gunhan, VIth International Congress of the Turkish-German Gynecological Association kongresi dahilinde “Arch Obstet Gynecol Vol 271, suppl 1” bildiri kitapçığındaki “Factors influencing the smooth muscle fraction of the round ligament in women with pelvic organ prolapse:a computer based morphometric analysis.”, 50-51 pp., Antalya, Mayıs 2005

B10. O. Ozdegirmenci, F. Kayikcioglu, M.A Akgul, A Ozfuttu, Y. Karslioglu, A. Haberal., VII. Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi dahilinde “Arch Gynecol Obstet supp 1, vol 275” bildiri kitapçığındaki “Ki 67 expression in gestational trophoblastic disease: correlation with clinicopathological parameters and role in prediction of persistence.”, 98 pp., Antalya, Mayıs 2007

B11. A. Haberal, F. Kayikcioglu, R. Dur, O. Ozdegirmenci, M. Gokcu., VII. Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi dahilinde “Arch Gynecol Obstet supp 1, vol 275” bildiri kitapçığındaki “Analysis of fibroids in a gynecology clinic of a tertiary health center.”, 130 pp., Antalya, Mayıs 2007

B12. M. Gunes, O. Ozdegirmenci, F. Kayikcioglu, S. Bozok, A. Haberal., VII. Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi dahilinde “Arch Gynecol Obstet supp 1, vol 275” bildiri kitapçığındaki “Reasons of relaparotomy after laparotomy for benign gynecologic causes”, 143 pp., Antalya, Mayıs 2007

B13. O. Ozdegirmenci, F. Kayikcioglu, E. Unlubilgin, A. Haberal., VII. Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi dahilinde “Arch Gynecol Obstet supp 1, vol 275” bildiri kitapçığındaki “Marsupialization versus silver nitrate insertion in the treatment of Bartholin’s gland cysts and abscessess: a randomized comparative clinical study.”, 49 pp., Antalya, Mayıs 2007

B14Ö. Özdeğirmenci, T. Küçüközkan, E. Akdağ, T. Topal, A. Haberal, H. Kayır, Ş. Öter, T. Uzbay, 8th Turkish-German Gynecology Congress dahilinde “8th Turkish-German Gynecology Congress Abstract Book” bildiri kitapçığındaki “Effects of sildenafil and tadalafil on ischemia/reperfusion injury in fetal rat brain.”, 204 pp., Antalya, Mayıs 2009

B15. E.S. Guvendag Guven, S. Dilbaz, O. Cınar, O. Ozdegirmenci, S. Aydın, ASRM 2010 Congress dahilinde “Fertil Steril Vol 94, suppl 4 Abstract Book” bildiri kitapçığındaki “The effect of cabergoline on follicular microenvironment profile in patients with high risk of OHSS”, 301 pp, Denver, October 2010

B16. B. Demir, S. Dilbaz, O. Cınar, O. Ozdegirmenci, S. Dede, U. Goktolga, ASRM 2010 Congress dahilinde “Fertil Steril Vol 94, suppl 4 Abstract Book” bildiri kitapçığındaki “Estradiol supplementation in intracytoplasmic sperm injection cycles with thin endometrium”, 291 pp, Denver, October 2010

B17. S. Ozdogan, O. Ozdegirmenci, S. Dilbaz, B. Demir, O. Cınar, B. Dilbaz, U. Goktolga, 28th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology kongresi dahilinde “Human Reproduction Vol 27, suppl 1 Abstracts Book” bildiri kitapçığındaki “ A randomized prospective study of a gonadotropin-releasing hormone antagonist versus agonist microdose flare-up protocol in poor responder patients”, i323 pp., Istanbul, July 2012

B18. S. Dilbaz, E. Ozturk, O. Ozdegirmenci, B. Demir, S. Isıkoglu, S. Kul, B. Dilbaz,O. Cınar, U. Goktolga, 28th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology kongresi dahilinde “Human Reproduction Vol 27, suppl 1 Abstracts Book” bildiri kitapçığındaki “The importance of paraoxonase and arylesterase activities in poor and high responder patients”, i328 pp., Istanbul, July 2012

B19.  HO. Topçu, O. Evliyaoglu, S. Cavkaytar, AI. Guzel, O. Aksakal, M. Doganay, X. Turkish German Gynecology kongresi dahilinde “10th Turkish-German Gynecology Congress Abstract Book” bildiri kitapçığındaki “Sigmoid mesocolon penetration by a copper intrauterine device: a case report”, 473 pp., Antalya, Mayıs 2014

B20. HO. Topçu, O. Evliyaoglu, E. Özdemir, AI. Guzel, İE. Gökdemir, M. Doganay, X. Turkish German Gynecology kongresi dahilinde “10th Turkish-German Gynecology Congress Abstract Book” bildiri kitapçığındaki “A foreign body (an eyeliner) in the bladder: a case report”, 469 pp., Antalya, Mayıs 2014

B21. O. Yörük, A. Oksuzoglu, A. Aktulay, YE. Ustun, O. Evliyaoglu, M. Doğanay, X. Turkish German Gynecology kongresi dahilinde “10th Turkish-German Gynecology Congress Abstract Book” bildiri kitapçığındaki “Extrauterine localization of intrauterine device: retrospective analysis from a tertiary referral center”, 296 pp., Antalya, Mayıs 2014

B22. HO. Topçu, Ü. Tasdemir, AI. Guzel, K. Kokanalı, O. Evliyaoglu M. Doganay, X. Turkish German Gynecology kongresi dahilinde “10th Turkish-German Gynecology Congress Abstract Book” bildiri kitapçığındaki “Successful laparoscopic management of ruptured non-communicating rudimentary horn pregnancy with unicornuate uterus”, 082 pp., Antalya, Mayıs 2014

B23. Esma Sarıkava, Hasan Onur Topçu, Özlem Evliyaoğlu, Aytekin Tokmak, Kuntay Kokanalı, Canan Uzun. 3rd Annual Mesge Congress In Conjunction With The 6th Annual Congress of TSGE. Laparoscopic Hysterectomy Following Ruptured Tubo-Ovarian Abscess Ln a Postmenopausal Woman, April 8 – 12, 2015 / Antalya – Turkey

B24. Esma Sarıkava, Onur Topçu, Özlem Evliyaoğlu, Aytekin Tokmak, Salim Erkaya. 3rd Annual MESGE Congress İn Conjunction With The 6th Annual Congress of TSGE. Hysteroscopic Management Of Large Submucous Uterıne Myomas April 8 – 12, 2015 / Antalya – Turkey

B25. Esma Sarıkava, Onur Topçu, Özlem Evliyaoğlu, Aytekin Tokmak, Rıza Aktepe, Salim Erkaya. 3rd Annual Mesge Congress In Conjunction With The 6th Annual Congress Of TSGE. Large Unusual Ovarian Dermoid Cyst with Abundant Entangled Haır: A Case Report. April 8 – 12, 2015 / Antalya – Turkey

B26. Hasan Onur Topçu, Aslı Oskovi, Özlem Evliyaoğlu, Gökay Terzioğtu. Esma Sarıkaya. 3rd Annual MESGE Congress in Conjunction with the 6th Annual Congress of TSGE. Trocar site hernıa from 5 mm trocar hole following total laparoscopic hysterectomy. April 8 – 12, 2015 / Antalya – Turkey

B27. Özlem Evlivaoğlu, Esma Sarıkaya, Hasan Onurtopçu, Aslı Oskovi, Mehmet Mutlu Meydanlı, Salim Erkaya, 3rd Annual MESGE Congress İn Conjunction With The 6th Annual Congress Of TSGE, Laparoscopıc Hysterectomy: One Center Experıence Of 5 Years, April 8 – 12, 2015 / Antalya – Turkey

B28. Hasan Onur Topçu, Alev Esercan, Mahmut Kuntay Kokanalı, Esma Sarıkaya, Özlem Evliyaoğlu, 3rd Annual MESGE Congress İn Conjunction With The 6th Annual Congress Of TSGE, Complete Absence Of Fallopian Tube And Adjacent Ovary İn A Fertile Patient, April 8 – 12, 2015 / Antalya – Turkey

B29. H.O. Topçu, Ö. Evliyaoğlu, E. Sarıkaya, Z.A. Oskovi, A. Öksüzoğlu. 24th Annual Congress of the European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE), Ruptured Tuboovarian Abscess in the Presence of a Dislocated Intrauterine Device,

7th -10th October 2015, Syma – Budapest – Hungary.

B30. E. Sarikaya, S. Cavkaytar , L. Sirvan , O. Evliyaoglu , M. Doganay. 24th Annual Congress of the European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE), Comparison of Hysteroscopic Findings and Histopathologic Diagnosis in Premenopausal Patients with Abnormal Uterine Bleeding, 7th -10th October 2015, Syma – Budapest – Hungary

B31E.Ersoy, E.Sarıkaya, A.Özgür Ersoy, Ö.Evliyaoğlu, M.Keçecioğlu, K. Hakan Müftüoğlu, E.Yaşar Çelik. The distribution of abnormal cervical cancer screening results in different age groups: A tertiary center experience. XI. Turkish German Gynecologic Congress, 11-15 May 2016, Antalya, OP131

B32. B.Kısa Karakaya, E.Özgü, Ö.Evliyaoğlu, E.sarıkaya, B.Coskun, S.Erkaya. Clinical features and histopathologic outcomes of presumed benign adnexial masses in postmenopausal women. XI. Turkish German Gynecologic Congress, 11-15 May 2016, Antalya, OP025

B33. A.Özgür Ersoy, A.Tokmak, E.Ersoy, Ö.Evliyaoğlu, E.Sarıkaya. Preoperative differentiation between malignant and benign ovarian masses in patients with normal ca 125 levels. XI. Turkish German Gynecologic Congress, 11-15 May 2016, Antalya, OP114

B34. İ.Gülbaşaran, Ö.Evliyaoğlu, A. Tokmak, S.Erkaya. “Identifying risk factors for hysterectomy requirement in patients underwent myomectomy or polypectomy.”XI. Turkish German Gynecologic Congress, 11-15 May 2016, Antalya, pp228

B35. H.Çelik, O.Aksakal, B. Kısa Karakaya, S. Akbay, Ö. Evliyaoğlu. Primary extraosseous Ewing sarcoma of the right infindubulopelvic ligament presenting with acute abdominal pain. XI. Turkish German Gynecologic Congress, 11-15 May 2016, Antalya, pp205

B36. Ö.Yörük, A.Öksüzoğlu, Ö.Evliyaoğlu. What is the faith of the conserved adnexias after hysterectomy? XI. Turkish German Gynecologic Congress, 11-15 May 2016, Antalya, pp179

C. Eğitim kitaplarında bölüm ve çeviri yazarlık

C1. İ. Dölen, Ö. Özdeğirmenci. Diabetes Mellitus ve Gebelik. Ed: MN. Çiçek, C. Akyürek, Ç. Çelik, A. Haberal. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Ankara: Güneş Kitabevi 2004: 297-312

C2. İ. Dölen, Ö. Özdeğirmenci. Kadın Doğum Hekimliğinde Etik ve Yasal Sorunlar (Yeni düzenlemeler) Ed: MN. Çiçek, C. Akyürek, Ç. Çelik, A. Haberal. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Ankara: Güneş Kitabevi 2006, 2. baskı: 155-164

C3. İ. Dölen, Ö. Özdeğirmenci. Gebe Hakları, Ed: N. Çicek, MT. Mungan. Klinikte Obstetrik ve Jinekoloji. Ankara: Güneş Tıp Kitapevi 2006: 215-25

C4. S. Dilbaz, Ö. Özdeğirmenci. Yardımcı Üreme Tekniklerinde Hasta Seçimi. Ed: MN. Çiçek, L. Mollamahmutoğlu. A’dan Z’ye Yardımcı Üreme Teknikleri. Ankara: Palme Yayıncılık, 2009:1-10

C5. Ö. Özdeğirmenci, İ. Dölen. Yardımcı Üreme Teknikleri ve Etik. Ed: MN. Çiçek, L. Mollamahmutoğlu. A’dan Z’ye Yardımcı Üreme Teknikleri. Ankara: Palme Yayıncılık 2009:397-405

C6. Ö. Özdeğirmenci. Kadın Sağlığı ve savunmasında genel konular. FIGO Committee for the Study of Ethical Aspects of Human Reproduction and Women’s Health. Ethical issues in obstetrics and gynecology (Çev. Ed: İ. Dölen), Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yayını, Eylül 2008

C7. İ. Dölen, Ö. Özdeğirmenci, A. Sivaslıoğlu. Hidramnios ve Oligohidramnios. Ed: James DK, Steer PJ, Weiner CP, Gonik B. Yüksek Riskli Gebelikler Yönetim Seçenekleri. (Çev Ed: H. Güner), Güneş Tıp Kitabevleri, 2008:272-291

C8. İ. Dölen, Ö. Özdeğirmenci. Obstetrik Ultrasonda Etik Düşünceler. Ed. Eberhard Merz. Obstetrik ve Jinekolojide Ultrason. (Çev. Ed: S. Özden), Doğan Tıp Kitapevi, 2009:572-575

C9. Ö. Özdeğirmenci, İ. Dölen. Uzamış gestasyon. Ed: Minassian SS, Woodland MB. Obstetrik ve Jinekoloji Klinisyen rehberi. (Çev. Ed: R. Aytaç), Veri Medikal Yayıncılık, 2009:244-248

C10. S. Dilbaz, Ö. Özdeğirmenci, L. Çakır. Fetal nöral aksın ultrasonografik değerlendirilmesi. Ed: Callen PW. Obstetrik ve jinekolojide ultrasonografi. (Çev. Ed: MN. Çiçek, P. Möröy), Palme yayıncılık, 2009:363-391

C11. İ. Dölen, Ö. Özdeğirmenci. Hukuk ve Tıp arasındaki sınır. Ed: DeCherney AH, Nathan L, Goodwin TM, Laufer N.“Current diagnosis and treatment” serisi, Güncel Obstetrik ve Jinekoloji Tanı ve Tedavi. (Çev Ed: M. Bülent Tıraş), Güneş Tıp kitabevleri, 2010:1055-1068

C12. Ö. Özdeğirmenci. Genel Jinekoloji SorularıEd:N. Çiçek, S.ErkayaYandal Ve Başasistanlık Sınavlarına Hazırlık Soru Kitabı, Pelikan Yayıncılık, 2015:97-133

C13. Ö.Özdeğirmenci. Embryo Transferinde Başarıyı Etkileyen Faktörler. Ed:Ö.Çelik, E.Çalışkan, M.Sönmezer, B.K.Aygün. Oocyte Biology, Oocyte Pick-up,Embryo Transfer, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2016;511-523

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. İ. Dölen, Ö. Özdeğirmenci., “Viabilite altı gebeliklerin sonlandırılması ve etik”, Kadın Doğum Dergisi , Cilt 2(2), 91-92, 2003

D2. E. Çalışkan, L. Çakır, Ö. Özdeğirmenci, D. Şahin, D. Hızlı, B. Dilbaz, S. Dilbaz, A. Haberal., “İkiz gebeliklerde düşük apgarlı bebek doğumunu etkileyen risk faktörlerinin analizi.”, Kadın Doğum Dergisi , Cilt 2(2), 112-116, 2003

D3. B. Dilbaz, Ö. Özdeğirmenci, E. Çalışkan, S. Dilbaz, A. Haberal, “Vazektomi, tüp ligasyonu ve yasal tahliye için başvuran çiftlerde eğitim durumu ve yöntem bilgileri.”, Kadın Doğum Dergisi, Cilt 2(2), 134-136, 2003

D4. İ. Dölen, Ö. Özdeğirmenci., “Optimal sezaryen hızı ne olmalıdır? Türkiye’de ve dünyada güncel nedir?”, TJOD Uzmanlık Sonrası Eğitim Dergisi, Cilt 7(2), 113-117, 2004

D5. L. Çakır, Ö. Özdeğirmenci, B. Dilbaz, S. Dilbaz, A Haberal., “Vajinal akıntı şikayeti olan rahimiçi araç taşıyıcısı kadınlarda genital flora ve semptomlardaki değişikliklerin saptanması.”, Optimal Tıp Dergisi, Cilt 17(2), 49-53, 2004

D6. A. Sivaslıoğlu, S. Dilbaz, B. Dilbaz, İ. Dölen, Ö. Özdeğirmenci, A. Haberal., “Birinci trimester gebelerde gestasyonel kese hacmi, embriyonik kalp atım sayısı ve yolk kesesi en uzun çapının gebelik prognozundaki rolü.”, Kadın Doğum Dergisi, Cilt 2(3), 181-183, 2004

D7. L. Çakır, B. Dilbaz, Ö. Özdeğirmenci, E. Çalışkan, A Haberal., “Yasal tahliye için başvuran hastaların aile planlaması yöntemleri bilgi düzeylerinin analizi.”, Optimal Tıp Dergisi , Cilt 17(3), 80-84,  2004

D8. S. Dilbaz, O. Gelişen, B. Dilbaz, İ. Dölen, B. Gültekin, Ö. Özdeğirmenci, A. Haberal., “Diabetik gebeliklerde diabet tipinin doğum şekline, doğum ağırlığına ve apgar skoruna etkisi.”, Kadın Doğum Dergisi , Cilt 2(4), 275-277, 2004

D9. S. Dilbaz, Ö. Kandemir, B.Dilbaz, Ö. Özdeğirmenci, İ. Dölen, B.G Kahraman, A. Haberal., “Vibroakustik stimulasyonun fetal miksiyona etkileri.”, Kadın Doğum Dergisi , Cilt 3(2), 422-424, 2004

D10. İ. Dölen, Ö. Özdeğirmenci., “Abortus ve etik”, Kadın Doğum Dergisi , Cilt 3(4), 566-567, 2005

D11. R.S. Karadeniz, A. Solaroğlu, M.M Altay, Ö. Özdeğirmenci, İ.E Arabacı, O. Gelişen., “Parazitik omental müsinöz kistadenom: Olgu sunumu.”, Türk Fertilite Dergisi , Cilt 13(2), 178-181, 2005

D12. A. Haberal, F. Kayıkçıoğlu, M. Güneş, Ö. Özdeğirmenci, M. Kaplan., “Efficacy of Levonorgestrel Releasing Intrauterine System in Menorrhagia:a one-year follow-up study.”, J Turkish German Gynecol Assoc , Cilt 6(2), 130-133, 2005

D13. S. Dilbaz, Ö. Özdeğirmenci, B. Dilbaz, Y. Taşçı, E.S. Güvendağ Güven, A. Haberal, A. Özfuttu, “Histopathologic evaluation of endometrium in patients with ectopic pregnancy”, Gynecol Obstet Reprod Med , Cilt 12(1), 20-22, 2006

D14. İ. Dölen, Ö. Özdeğirmenci. 2008;1(2):24-30, “Intrauterin gelişme geriliği.”, Türkiye Klinikleri J Gynecol Obstet-Special Topics , Cilt 1(2), 24-30, 2008

D15. İ.B. Gültekin, Ö. Özdegirmenci, A. Ertem, A. P. Çil, O. Gelisen, A. Haberal., “Giant luteinized follicle cyst in pregnancy”, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 10(2), 56-57,2008

D16. O. Ozdegirmenci, M. Kaplan, “Quiz-Pulmonary atresia”, J Turkish German Gynecol Assoc, Cilt 11, 119-120, 2010

D17. Ö. Özdeğirmenci, F. Kayıkçıoğlu, G. Aksu, M. Güneş, A. Haberal, “Pelvic inflammatory disease caused by Salmonella bacteremia: report of two cases”, GORM, Vol 17(2):116-119, 2011

D18. İ. Dölen, Ö. Özdeğirmenci, “Fetal anomaliler: Fetal haklar (legal ve etik)”, Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik, Cilt 4, 169-174, 2011

D19. İ. Dölen, Ö. Özdeğirmenci, “Laktasyon amenoresi ve sadece progesteron içeren hormonal kontraseptifler”, Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik, Cilt 5(1), 17-21, 2012

D20. Ö. Özdeğirmenci Evliyaoğlu, İ. Dölen, “Preterm doğumda etik ve hukuki problemler”, Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik 2014; 7(1):84-90

D21YA. Tohma, Y. Karasu, B. Dilbaz, Ö. Özdeğirmenci, E. Çolak, “Adolesanlarda Adneksiyel Kitleler: 76 Hastanın Analizi”, Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2014; 11(2):46-49

D22. S. Cavkaytar, MK Kokanalı, U. Ceran, Aİ. Güzel, L. Sirvan, Ö. Evliyaoğlu, E. Sarıkaya, M. Doğanay, “Anormal uterin kanaması olan premenopozal kadınlarda histeroskopik bulgular ve histopatolojik tanıların karşılaştırılması”, Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2014; 11(3):93-96

D23. YA Tohma, Özdeğirmenci Ö, Coşkun B, Çolak E, Dilbaz B, Erkaya S, “İstemli gebelik sonlandırılması bir aile planlaması yöntemi midir?, Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2014; 11(4):110-112

D24. Cengiz H, Sarıkaya E, Terzioğlu SG, Salih F, Topçu HO, Evliyaoğlu Ö, Erkaya S, “Rektumu perfore eden kayıp intrauterin araç: Bir olgu sunumu” Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2014; 11(4):156-158

D25. Evliyaoğlu Ö, Kayıkçıoğlu F, Karslıoğlu Y, Tohma YA, Haberal A, Özfuttu A, Günhan Ö, “Ki-67/Mib-1 proliferasyon indeksinin hidatiform mol tanısındaki klinik değeri”, Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2015; 12(3):114-118

D26. Mehmet Zahran, Yusuf Aytaç Tohma, Salim Erkaya, Özlem Evliyaoğlu, Eser Çolak, Bora Çoşkun. Analysis of the effectiveness of ultrasound and clinical examination methods in fetal weight estimation for term pregnancies. Turk J Obstet Gynecol 2015; 12: 220-225

D27.Özlem Eldivan, Özlem Evliyaoğlu, Ebru Ersoy, Gönül Aksu, Serdar Dilbaz, Ümit Göktolga. Vajinal enfeksiyon taraması intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu sikluslarındaki gebelik başarısını etkiler mi? Turk J Obstet Gynecol 2016;13:11-5

D28. Özlem Evliyaoğlu, Esma Sarıkaya, Hasan Onur Topçu, Zeynep Aslı Oskovi, Mehmet Mutlu Meydanlı, Özlem Moralıoğlu, Salim Erkaya. Laparoskopik Histerektomi: 5 Yıllık Tek Merkez Deneyimi. Jinekoloji – Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2016; 13 (2), 65-67

D29. Burcu Kisa Karakaya, Hatice Kansu Çelik, Mehmet Keçecioğlu, Özlem Evliyaoğlu, Esma Sarikaya, Salim Erkaya. Benign Vajinal Kistlerin Retrospektif Analizi. Jinekoloji – Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2016; 13 (4): 168-69

D30. Esma Sarıkaya, Özlem Evliyaoğlu, Burak Elmas, Hatice Kansu Celik, Gülçin Yıldırım, Melike Doğanay. Bartolin Bezi Apselerinin Klinik ve Mikrobiyolojik Özellikleri.  Jinekoloji – Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2016; 13 (3): 95-98

D31. Ebru Ersoy, Özlem Evliyaoğlu, Okyar Erol, Ali Özgür Ersoy, Mehmet Akif Akgül, Ali Haberal.  Effects of the morbid obesity and skin incision choices on surgical outcomes in patients undergoing total abdominal hysterectomy. Turk J Obstet Gynecol 2016;13:189-95

D32. Hatice Kansu Çelik, Burcu Kısa Karakaya, Kuntay Kokanalı, Orhan Aksakal, Özlem Evliyaoğlu. Vajinal histerektomi ile eş zamanlı yapılan midüretral sling cerrahisinin seksüel fonksiyon üzerine etkisi. Maltepe Tıp Dergisi 2017;9(1):10-13

D33Özlem Evliyaoğlu Özdeğirmenci, Serdar Dilbaz, Yusuf Aytaç Tohma, Ebru Öztürk, Ümit Göktolga, Hasan Onur Topçu, Özgür Çınar, Semra Işıkoğlu, Pervin Demir. Comparison of the paraoxonase and arylesterase activities in follicle fluid of females with PCOS in ICSI cycle. TJRMS 2017;1(1):1-6

D34. Kaplan, Z. A. O., Evliyaoğlu Ö., Erkaya S., Topçu H. Hastanemize Başvuran Postmenopozal Uterin Kanamalı Hastaların Değerlendirilmesi. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2020; 17(3): 450-452.

D35. Acavut, G., Pay, R. E., Ulubay, M., Bozkurt Ö. Evliyaoglu. COVID-19 pandemisinin maternal-neonatal etkileri ve yönetimi. Türk Kadın Sağlığı ve Neonatoloji Dergisi 2020; 2(3): 96-104.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. F.S Dede, A. Haberal, A. Solaroğlu, H. Dede, E. Okutan, Ö. Özdeğirmenci, 6. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi dahilinde “6. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Eritropoietin fetal fare karaciğerinde iskemi-reperfüzyon sonrası ortaya çıkan oksidatif hasarı önlemektedir.”, 39 pp., Uludağ, Ocak 2003

E2. L. Çakır, Ö. Özdeğirmenci, E. Çalışkan, D. Hızlı, B Dilbaz, İ. Dölen, A. Ertem, A. Haberal., Perinatal Tıp 2003 kongresi dahilinde “Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, Perinatal Tıp ve Yüksek Riskli Gebelikler Çalışma Grubu, Bildiri Kitabı” bildiri kitapçığındaki “İkiz gebeliklerde birinci bebeğin vajinal doğumundan sonra ikinci bebek için sezaryen.”, 110 pp., İzmir, Ekim 2003

E3. S. Dilbaz, Ö. Özdeğirmenci, Y. Taşçı, S. Özer, B. Dilbaz, N. Çetin, E. Binzet, A. Haberal., IX. Ulusal Perinatoloji Kongresi dahilinde “IX. Ulusal Perinatoloji Kongresi, Bildiri Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Ektopik gebelikte endometrial patolojilerin değerlendirilmesi.”, 164 pp., Ankara, Ekim 2003

E4. E.S.G Güven, I. Aykıtalp, S. Tümer, Ö. Özdeğirmenci, S. Dilbaz, A. Haberal., IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi dahilinde “The Turkish Journal of Gynecologic Oncology, Vol 7(1)” bildiri kitapçığındaki “Gebelik ve struma ovari: Olgu sunumu”, 79 pp., Antalya, Mayıs 2004

E5. A. Haberal, F. Kayıkçıoğlu, M. Güneş, Ö. Özdeğirmenci, Ö.F Demir., 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi dahilinde “Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi Kongre Özel Sayısı, Cilt 3” bildiri kitapçığındaki “Tamoxifen-induced giant endometrial polyp in a breast cancer patient: A case report.”, 96 pp., Antalya, Mayıs 2006

E6. M.A Akgül, F. Kayıkçıoğlu, Ö. Özdeğirmenci, M. Güneş, A.Haberal., 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi dahilinde “Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi Kongre Özel Sayısı, Cilt 3” bildiri kitapçığındaki “Mol hidatidiform: 93 olgunun analizi.”, 119 pp., Antalya, Mayıs 2006

E7. Ö. Özdeğirmenci, E. Akyol, O. Erol, M.A Akgül, A. Haberal., XII. Tivak Üreme Tıbbı ve İnfertilite Kongresi dahilinde “XII. Tivak Üreme Tıbbı ve İnfertilite Kongresi, Bildiri özet kitabı” bildiri kitapçığındaki “Jinekolojik cerrahide morbid obezite”, 21 pp., Ankara, Kasım 2006

E8. A. Haberal, Ö. Özdeğirmenci, S. Bozok, F. Kayıkçıoğlu., 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi dahilinde “Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, Kongre özel sayısı” bildiri kitapçığındaki “Abdominal myomektomi sonrası rekürrens hızı ve rekürrense etki eden faktörler.”, 14 pp., Antalya, Mayıs 2008

E9. E.S.G Güven, S. Dilbaz, Ö. Özdeğirmenci, Ö. Çınar, L. Çakır, S. Aydın, G. Beydilli, A. Haberal, 3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi dahilinde “3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi Bildiri Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Gebe kalan YÜT hastalarında antral folikül sayısının abortusu öngörmede yeri var mıdır?”, 230 pp., Antalya, Ekim 2008

E10. E.S.G Güven, S. Dilbaz, L. Çakır, Ö. Özdeğirmenci, G. Beydilli, S. Kılıçer, S. Aydın, Ö. Çakır, A. Haberal, 3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi dahilinde ” Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi Bildiri Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Histerosalpingografisi normal olan hastaların YÜT öncesinde rutin ofis histeroskopi ile değerlendirilmeleri gerekli midir?”, 231 pp., Antalya, Ekim 2008

E11. Ö.Özdeğirmenci, Ö. Çınar, S. Dilbaz, S. Güven, L. Çakır, S. Aydın, S. Gürsoy, A. Haberal, 3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi dahilinde “3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi Bildiri Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Follikül başına düşen serum estradiol seviyesinin oosit maturasyonu, kalitesi ve fertilizasyonu üzerine etkisi var mıdır?”, 235 pp., Antalya, Ekim 2008

E12. Ö. Çınar, Ö. Özdeğirmenci, S. Aydın, S. Dilbaz, S. Güven, L. Çakır, A. Haberal, 3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi dahilinde “3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi Bildiri Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Embriyo skorlama sisteminin gebelik üzerine etkisi”, 236 pp., Antalya, Ekim 2008

E13. L. Çakır, Ö. Özdeğirmenci, Ö. Çınar, S. Güven, S. Dilbaz, S. Aydın, A. Haberal, 3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi dahilinde “3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Bildiri Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “IVF sikluslarında antagonist kullanım süresinin indüksiyon sonuçlarına etkisi”, 237 pp., Antalya, Ekim 2008

E14. S. Boran, S. Erkaya, Ö. Özdeğirmenci, B. Dilbaz, A. Haberal, 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi dahilinde “6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Epizyotominin postpartum disparoni gelişimi üzerine etkisi.”, 205 pp., Ankara, Nisan 2009

E15. F. Ercan, Ö. Özdeğirmenci, F. Kayıkçıoğlu, A. Haberal., 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi dahilinde “6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Total abdominal histerektominin kadın cinsel yaşamına etkisi”, 174 pp., Ankara, Nisan 2009

E16. S. Bozok, B. Dilbaz, Ö. Özdeğirmenci, A. Haberal., 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi dahilinde “6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Anormal uterin kanaması olmayan hastalardaki endometrial patoloji oranı.”, 291 pp., Ankara, Nisan 2009

E17. M. Kiseli, F. Kayıkçıoğlu, Ö. Özdeğirmenci, A. Haberal, 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi dahilinde “7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Bildiri Özetleri” bildiri kitapçığındaki “Menoraji tedavisinde noretisteron, traneksamik asit ve levonorgestrelli rahim içi sistemin etkinliğinin karşılaştırılması”, 14 pp.,Girne, Kıbrıs, Mayıs 2009

E18. H. Dede, S. Dilbaz, Ö. Çınar, B. Demir, Ö. Özdeğirmenci, B. Dilbaz, Ü. Göktolga. IX. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Bildiri Özetleri” bildiri kitapçığındaki “IVF sikluslarında endometriyal kalınlık ve endometriyal paternin gebe kalma sonucuna etkisi”, Antalya, Mayıs 2011

E19. R.Pabuçcu, Ö. Evliyaoğlu Özdeğirmenci, E.G Pabuçcu,G. Keleş, B. YılmazIV. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi dahilinde “IV. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı“ bildiri kitapçığındaki “ICSI-ET sikluslarında luteal faz desteği: vajinal mikronize progesteron mu? Vajinal mikronizeprogesteron ve intramuskuler progesteron ile kombine tedavi mi?”, 9 pp, Antalya, Eylül 2013

E20. Ö. Evliyaoğlu Özdeğirmenci, S.Dilbaz, Ü.Göktolga, A. Tohma, E. Öztürk, S. Işıkoğlu, P.Demir.IV. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi dahilinde “IV. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı“ bildiri kitapçığındaki “ICSI siklusuna alınan PCOS’lu hastaların follikül sıvılarında paraoksonaz ve arilesteraz aktiviteleri”, 10 pp, Antalya, Eylül 2013

E21. Cengiz H, Sarıkaya E, Terzioğlu SG, Salih F, Topçu, HO, Evliyaoğlu Ö, Erkaya S. VI. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, “Rektumu perfore eden kayıp intrauterin araç: Bir olgu sunumu”, 55 pp., Antalya, Kasım 2014

E22. Evliyaoğlu Ö, Sarıkaya E, Topçu HO, Taşdemir Ü, Erdoğan K, Erkaya S. 12. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, “Leiomyoma of the round ligament: a case report”, PB14, Uludağ, Mart 2015

E23. Evliyaoğlu Ö, Sarıkaya E, Özgü E, Tokamak A, Kısakarakaya B, Güler Özgür İ, Özcan Nilay Kandemir, Akar S. “Dermoid kist tanısında tümör belirteçlerin tümör çapı ve ultrasonografik özellikleri ile ilişkisi”, 12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Özel sayısı, Ankara, 12-14 Kasım 2015, P091

E24. Ahmet Yanar, Aytekin Tokmak, Esma Sarıkaya, Hakan Demir, Erkan Özdemir, Özlem Özdeğirmenci. “Atipik Klinik Prezentasyonlu Bir Kronik İntersitisyel Sistit Olgusu” 12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Özel sayısı, Ankara, 12-14 Kasım 2015, P097

E25. Burcu Kisa Karakaya, Hatice Kansu Çelik, Mehmet Keçecioğlu, Özlem Evliyaoğlu, Esma Sarıkaya, Salim Erkaya, “Benign Vajinal Kistlerin Retrospektif Analizi”, 12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Özel sayısı, Ankara, 12-14 Kasım 2015, P029

E26. Nazlı Topfedaisi Özkan, Mustafa Erkan Sarı, Ali Onur Arzık, Can Tercan, Özlem Evliyaoğlu, Mehmet Mutlu Meydanlı, “Hepatosteatoz Endometrium Kanseri İçin Bir Risk Faktörü Müdür?” 12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Özel sayısı, Ankara, 12-14 Kasım 2015, P037

E27. Esma Sarıkaya, Özlem Evliyaoğlu, Burak Elmas, Hatice Kansu Çelik, Gülçin Yıldırım, Melike Doğanay, “Bartolin Bezi Apselerinde Klinik Ve Mikrobiyolojik Özellikler”, 12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Özel sayısı, Ankara, 12-14 Kasım 2015, P072

E28.Esma Sarıkaya, Özlem Evliyaoglu, Gonca Göksu, Aslı Oskovi, Tuba Memur, Aytekin Tokmak, Emre Özgü, “Endoskopik Cerrahi Yapılan Vakalarda Re-Hospitalizasyon Nedenleri Ve Risk Faktörlerinin Araştırılması”, 12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Özel sayısı, Ankara, 12-14 Kasım 2015, P075

E29.Esma Sarıkaya, Özlem Evliyaoğlu, Aytekin Tokmak, Hasan Onur Topçu, Emre Özgü, Fatma Akkuş, Servet Çalıkoğlu, Salim Erkaya, “Endometrial Polip Tanısı İle Opere Edilen Hastaların Patoloji Sonuç- larının Değerlendirilmesi, “12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Özel sayısı, Ankara, 12-14 Kasım 2015, P076

E30.Özlem Evliyaoğlu, Esma Sarıkaya, Nurten Tarlan, Orhan Aksakal,  İlker Gülbaşaran, Okan Yenicesu, Emre Özgü, Aytekin Tokmak, Salim Erkaya, “Tubaovaryen Abse Nedeniyle Hastaneye Yatışı Yapılan Hastaların Servikal Kültür Sonuçlarının Değerlendirilmesi”, 12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Özel sayısı, Ankara, 12-14 Kasım 2015, P098

E31.Özlem Evliyaoğlu, Esma Sarıkaya, Nurten Tarlan, Ayşegül Öksüzoğlu, Nilay Kandemir, Emre Özgü, Özgün Ceylan, İrem Güler, İrem Usta, “Total Abdominal Histerektomi Sonrası Rehospitalizasyon Nedenleri ve Risk Faktörleri” 12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Özel sayısı, Ankara, 12-14 Kasım 2015, P103

E32.Esma Sarıkaya, Özlem Evliyaoğlu, Nurten Tarlan, Mahmut Kuntay Kokanalı, Özgül Kafadar, Okan Yenicesu, Salim Erkaya,” 40 Yaş Ve Altı Hastalarda Tespit Edilen Leiomyosarkomlar: Olgu Serisi”, 12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Özel sayısı, Ankara, 12-14 Kasım 2015, P104

E33.Esma Sarıkaya, Özlem Evliyaoğlu, Mine Atlı, Serdar Gökay Terzioğlu, Mahmut Kuntay Kokanalı, Hatice Yetkiner, Özge Şehirli, Kanşav Tunç Kızılkanat, “Laparoskopi Sonrası Trokar Giriş Yerinde Herni: 2 Olgu Sunumu” 12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Özel sayısı, Ankara, 12-14 Kasım 2015, P125

E34.Özlem Evliyaoğlu, Hasan Onur Topçu, Aslı Oskovi, Salim Erkaya, “Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesine Vajinal Kanama Nedeniyle Başvuran Postmenopozal Hastaların Değerlendirilmesi”, 12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Özel sayısı, Ankara, 12-14 Kasım 2015, P131

E35.Burcu Kısa Karakaya, Hatice Kansu Çelik, Mehmet Keçecioğlu, Özlem Evliyaoğlu, Esma Sarıkaya, Salim Erkaya, “Submuköz Myom Boyutu ve Serum Hemoglobin Seviyesi Arasındaki İlişki”, 12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Özel sayısı, Ankara, 12-14 Kasım 2015, P148

E36.Özgün Ceylan, Özlem Evliyaoğlu, “Istmik Gebelik: Olgu Sunumu”, 12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Özel sayısı, Ankara, 12-14 Kasım 2015, P161

E37. Hasan Onur Topçu, Duygu Tuğrul, Özlem Evliyaoğlu. Pelvic and Tubal Splenosis: A Case Report, 7.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite kongresi, 17-20 Kasım 2016, Maxx Royal Belek, Antalya, PB08

E38.   Hasan Onur Topçu, Gökçe Naz Küçükbaş, Gülenay Türkmen, Özlem Evliyaoğlu, Nuri Danışman.  Fetal Kardiak Aktivitesi Pozitif İnterstisyel Gebelikte Laparoskopik Yaklaşım:  Olgu Sunumu. 7.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite kongresi, 17-20 Kasım 2016, Maxx Royal Belek, Antalya, PB12

E39. Özlem Evliyaoğlu, Burcu Kısa Karakaya, Hatice Kansu Çelik, Erdinç Sarıdoğan, Buğra Çoşkun,  Esma Sarıkaya, Salim Erkaya. Malignancy Incidence of Endometrial Polyps in Geriatric Population. 7.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite kongresi, 17-20 Kasım 2016, Maxx Royal Belek, Antalya, PB13

E40. Ayla Aktulay, Yaprak Engin-Üstün, Berna Seçkin, Hüseyin Yeşilyurt, Özlem Evliyaoğlu. Can The Ratio of Neutrophile Lymphocytes Predict Bilaterality in Dermoid Cysts? 7.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite kongresi, 17-20 Kasım 2016, Maxx Royal Belek, Antalya, PB35

E41. Ayşegül Öksüzoğlu, Şebnem Özyer, Hatice Kansu Çelik, Burcu Kısa Karakaya, Hüseyin Yeşilyurt, Özlem Evliyaoğlu. Nüks Bartolin Bezi Abselerinde Klinik Özellikler, 7.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite kongresi, 17-20 Kasım 2016, Maxx Royal Belek, Antalya, PB58-125

E42. Ayşegül Öksüzoğlu, Şebnem Özyer, Ayla Aktulay, Rıfat Taner Aksoy, Hüseyin Yeşilyurt,  Özlem Evliyaoğlu. Antibiyotik Tedavisine Cevap Vermeyen Tuboovaryen Abseli Kadınlarda Klinik ve Laboratuvar Parametrelerinin Değerlendirilmesi, 7.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite kongresi, 17-20 Kasım 2016, Maxx Royal Belek, Antalya, PB64-132

E43. Serkan Kahyaoğlu, Ömer Hamid Yumuşak, Hasan Onur Topçu, Duygu Tugrul, Erdinç Saridoğan, Hüseyin Yeşilyurt, Özlem Evliyaoğlu. Does initial serum Ca 125 level predict the success rate of medical treatment for pyosalpinx and tuboovarian abscess diseases? A retrospective study, 7.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite kongresi, 17-20 Kasım 2016, Maxx Royal Belek, Antalya, PB68-141

 

Türkçe