1974 yılında Ankara’da Zekai Tahir Burak Doğumevinde doğdum. Doğduğum hastaneyi özellikle belirtmemin nedeni yıllar sonra aynı hastanede Klinik Şefi olarak görev almamdır. Ortaokulu Yükseliş Koleji, Liseyi Gazi Anadolu Lisesinde okudum.  1992 yılında dereceyle girdiğim Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesini 1998 yılında başarıyla bitirdim. Küçüklüğümden beri çok ilgi duyduğum ve istediğim branş olan Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olabilmek için Tıpta Uzmanlık Sınavında ilk tercihim olan SSK Etlik Doğumevinde ihtisasa başladım. O zamanlar SSK hastası sadece SSK Hastanelerine başvurabilirdi, bu nedenle çok çeşitli vaka yapma ve görme fırsatım oldu. Bir Temmuz günü nöbetimde bir günde 160 doğum yaptırdığımızı gülümseyerek hatırlıyorum. Sayısını tutamayacak kadar doğum ve sezaryen yaparak ve yine sayısız jinekolojik vakalar yaparak ve görerek 2004 yılında uzman oldum. Uzmanlık tezimi “Uterus prolapsus olgularında round ligamentin bilgisayar destekli morfometrik analizi” konusunda yaptım ve tezimin tüm dünyada Kadın Doğum alanında referans kitap kabul edilen Williams Obstetrik ve Williams Jinekoloji’de yer alması akademik hayatımın başlangıcı ve motivasyon kaynağım oldu.

Aynı hastanede uzman olarak çalışmaya devam ettim. Doğum Salonu ve Jinekoloji Kliniklerinde çalıştım. Aynı zamanda Etik Kurul ve Eğitim Planlama Kurulu sekreterliği yaptım. Çalıştığım Kliniklerde bilimsel çalışmalar yaparak akademik dosyamı geliştirdim. 2008-2012 tarihleri arasında “Tüp Bebek” Kliniğinde çalışarak Tüp Bebek Sertifikası aldım. Doçentlik sınavında başarılı olarak 2011 yılında Doçent oldum. 2013 yılında Zekai Tahir Burak Hastanesine Eğitim Görevlisi olarak atandım. Böylece doğduğum hastanede hastalara Jinekoloji Kliniğinin Sorumlusu olarak hizmet verme fırsatını yakaladım. 2017 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesinden Profesörlük unvanı aldım. 2018 yılında Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevlendirilerek Kliniğin ilk kadın Öğretim üyesi ve İdari Sorumlusu oldum. Kıdemli profesör olduktan sonra Ağustos 2021 tarihinde kamu görevimden ayrılarak, meslek hayatıma kendi muayenehanemde devam etme kararı aldım. Amacım şimdiye kadar biriktirdiğim bilgi ve tecrübelerimi daha çok zaman ayırarak ve daha çok ilgilenme fırsatı bularak hastalarıma aktarabilmektir.

Uzmanlığım süresince Yurtiçi ve Yurtdışı bilimsel dergilerde toplam 70’in üstünde bilimsel yayınım, 13 kitap bölümü yazarlığım, 14 uzmanlık tez danışmanlığım mevcut olup, 2021 yılında en çok atıf alan ve H index’,i en yüksek 6 bin akademisyen arasında yer alma mutluluğuna eriştim.  Halen çok sayıda uluslararası dergide danışmanlık, iki yurtiçi dergide editör yardımcılığı, Etik Kurul üyeliği ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ankara Şubesi 2. Başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği ve delegesi görevlerini sürdürmekteyim.

Akademik hayatımda özel ilgi alanlarım genel Jinekolojik hastalıklarlaparoskopihisteroskopiinfertilitegenital estetikmenopoz ve tüp bebektir. Bilimsel yayınlarım tüp bebek tedavisi, infertilite, anormal uterin kanamalar ve tedavi yaklaşımları, endometriozis, polikistik over sendromu, myomlar, yumurtalık kistleri, dış gebelik, endometrial hiperplazi, adenomyozis, endometrial polipler, jinekolojik enfeksiyonlar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, adolesan jinekoloji, gebelik ve Bartholin kistleri üzerinedir.

Özel yaşamımda evli ve iki kız çocuk annesiyim.

I was born in Ankara in 1974 in Zekai Tahir Burak Maternity Hospital. The reason why I specifically mentioned the hospital where I was born is that years later, I worked as the Chief of the Clinic in the same hospital. I studied secondary school at Yükseliş College and high school at Gazi Anatolian High School. I successfully graduated from Hacettepe University Faculty of Medicine in 1998, which I entered with a degree in 1992. I started my specialization in SSK Etlik Maternity Hospital, which was my first choice in the Medical Specialization Exam, to become a Gynecology and Obstetrics specialist, which is the specialization I have been very interested in and wanted since my childhood. Those days, Social Insurance Institution patients could only apply to Social Insurance Institution Hospitals, so I had the opportunity to make and see a wide variety of cases. I remember with a smile that we had 160 deliveries in one day on my shift on a July day. I became a specialist in 2004 by seeing and doing countless gynecological cases, delivering children and cesarean section. I did my specialization thesis on “Computer-assisted morphometric analysis of the round ligament in uterine prolapse cases” and the fact that my thesis took place in Williams Obstetrics and Williams Gynecology, which is accepted as a reference book in the field of Obstetrics all over the world, was the beginning of my academic life and my source of motivation. I continued to work as a specialist in the same hospital. I worked in the Delivery Room and Gynecology Clinics. At the same time, I was the secretary of the Ethics Committee and the Education Planning Board. I improved my academic file by doing scientific studies in the clinics I worked at. Between 2008-2012, I worked at the “In Vitro Fertilization” Clinic and received an In Vitro Fertilization Certificate. I became an Associate Professor in 2011 by successfully passing the Associate Professorship exam. In 2013, I was appointed to Zekai Tahir Burak Hospital as a Training Officer. Thus, I had the opportunity to serve patients as the Head of the Gynecology Clinic in the hospital where I was born. In 2017, I received the title of Professor from the University of Health Sciences. In 2018, I was assigned to Gülhane Training and Research Hospital and became the first female Faculty Member and Administrative Officer of the clinic. After becoming a senior professor, I decided to leave my public service in August 2021 and continue my professional life in my own practice. My aim is to transfer the knowledge and experience I have accumulated so far to my patients by spending more time and finding the opportunity to be more interested.

During my specialization, I have had over 70 scientific publications, authored 13 book chapters, and supervised 14 specializations, and in 2021, I had the pleasure of being among the 6,000 academics who received the most citations and had the highest H index. I still work as a consultant in many international journals, assistant editor in two domestic journals, a member of the Ethics Committee, and the 2nd President, a member of the board of directors and a delegate of the Ankara Branch of the Turkish Gynecology and Obstetrics Association.

My special interests in my academic life are general gynecological diseases, laparoscopy, hysteroscopy, infertility, genital aesthetic, menopause and In Vitro Fertilization. My scientific publications are about In Vitro Fertilization, infertility, abnormal uterine bleeding and treatment approaches, endometriosis, polycystic ovary syndrome, fibroids, ovarian cysts, ectopic pregnancy, endometrial hyperplasia, adenomyosis, endometrial polyps, gynecological infections, sexually transmitted diseases, adolescent gynecology, pregnancy, and Bartholin’s cysts.

As for my private life, I am married and have two daughters.

Türkçe